Post-Dilawan Cinema and the Pandemic

I’m presenting today my new book, Post-Dilawan Cinema and the Pandemic. An admittedly premature and late responses to dominating cinematic forms in Philippine cinema the past 6 years. In this book, I tried to present a framework of what we may call as Post-Dilawan Cinema and its precedent, Dilawan Cinema, both of which suggests an… Continue reading Post-Dilawan Cinema and the Pandemic

Gabay sa Pag-aaral ng Kulturang Popular sa Pilipinas (Ver. 1)

Download Gabay sa Pag-aaral ng Kulturang Popular sa Pilipinas V1 May mga bagay na di ako nasulat sa panimula na dito ko lang muna ilalatag. Pero una, salamat sa patuloy na pagbabasa sa Missing Codec matapos ng mag-lilimang taon. Sa ngayon, nag-aadjust pa rin ako sa kung ano-anong mga gawain para mabuhay. Bahagi nito ang… Continue reading Gabay sa Pag-aaral ng Kulturang Popular sa Pilipinas (Ver. 1)