“Film” / Video Works

Making this page to consolidate “film” / video works I produced through out the years.

2010
Isang Lalakeng May Mumurahing Kamera
Kalinawan
Kung Papaano ko Nakilala si Buboy at kung Sino Siya
Hindi Ko Alam Kung Ano ‘To
Walang Pag-ibig Para sa Bunga
Ganito Tayo Nagkakilala
Video Journal #1: Handheld and Auto-focused Life

2011
Leaving Home
Bago Magwakas
Mula sa Aking Bintana (sa Ilalim ng Iisang Langit)
Download
Sa Paghahari ng mga Ilaw Dagitab
Video Journal #2: Holy Week
Video Journal #3: Out-takes
Behind the Scenes: Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa
Ang Manipulasyon kay Symon Carpiso
epoy deyto (1990 – 2011)
Manong, Salamat Po!
False Tar Notes

2013
Balintuwad
Untitled o Ang Huling Ala-ala ng Paglisan
Untitled o Ang Huling Ala-ala ng Pag-usad
Untitled o Ang Huling Ala-ala ng Pagtatagpo
Breaktime
Sana’y Muling Magbalik
Panimula sa Isang Walang Hanggang Paalam

2014

#FeelingBlessed

2015

Int. Kotse. – Gabi.

2016

The Filipino Dream

2017

Philippine Cinema: A Century Hence
Pixel Paranoia

2018

(P/F)ilipinas
Si Olivia at si Lolo sa Panahon ng Pagbabago

2020

What’s on your Mind?